Browser incompatibil

Opțiunea implică obligații ale părților

TRUCURI - Recunoasterea rapida a notelor muzicale - Metoda REPERELOR - How to READ NOTES FAST?

Contractul de comodat - caracteristici si tipuri In ceea ce priveste caracteristicile contractului de comodat, acesta indeplineste urmatoarele criterii: Este real, deoarece se incheie prin acord de vointa si prin predarea bunului care formeaza obiectul acestuia. Este unilateral, deoarece, odata incheiat, genereaza obligatii pentru comodatar. Exceptie face cazul in care se nasc ulterior obligatii in sarcina comodantului, ca urmare a unui fapt extracontractual gestiune de afaceri, imbogatire fara justa cauza.

opțiunea implică obligații ale părților

Este gratuit, deoarece comodatarul nu trebuie sa achite contravaloarea bunului pe care il foloseste, exceptand cazul in care s-a convenit altfel prin contract, respectiv prin clauza care prevede ca bunul sa fie restituit in starea in care a fost predat. Totodata, nu este necesar ca un contract de comodat sa fie inregistrat la notariat sau la organele fiscale.

opțiunea implică obligații ale părților

Acest lucru inseamna ca este datoria partilor implicate sa se asigure ca sunt respectate conditiile prevazute in contract. Trebuie mentionat ca, la data la care expira contractul de comodat, bunul imprumutat trebuie sa fie inapoiat comodatului.

Pentru ca un contract de comodat sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Ambele parti trebuie sa aiba capacitatea de a intocmi acte de administrare in momentul incheierii contractului Ambele parti trebuie sa se inteleaga asupra termenilor acordului, astfel incat sa se realizeze acordul de vointa Sa fie predat spre folosinta bunul care face obiectul contractului Trebuie mentionat faptul ca nu este necesar ca un comodant sa aiba calitatea de opțiunea implică obligații ale părților al bunului, deoarece prin contract se transfera doar dreptul de folosinta, nu si cel de proprietate.

opțiunea implică obligații ale părților

Tipuri de contracte de comodat In functie de bunurile care sunt imprumutate, contractul de comodat poate fi de mai multe tipuri:.