Închirierea cu opțiune de cumpărare: tot ce trebuie să știi despre acest tip de afacere — idealista

Părți la un acord de opțiune

părți la un acord de opțiune

Regulamentul stabilește norme valabile în întreaga UE pentru determinarea legii naționale aplicabile obligațiilor contractuale în materie civilă și comercială în situațiile în care sunt implicate mai multe țări. Acest regulament, cunoscut sub denumirea de Roma I, este utilizat alături de alte două regulamente, Roma II privind obligațiile necontractuale și Roma III privind divorțul și separarea de corppentru a determina legea aplicabilă diferitor tipuri de cauze civile și comerciale.

Printre alte obligații cărora nu li se aplică regulamentul se numără cele legate de: starea sau capacitatea persoanelor; relațiile de familie; aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale; documente care garantează plata unei anumite sume de bani, cum sunt cambiile, cecurile și biletele la ordin; convențiile de arbitraj și convențiile privind alegerea instanței competente; dreptul societăților comerciale și al altor organisme, constituite sau nu ca persoane juridice; trusturi; înțelegeri care au avut loc înainte de semnarea unui părți la un acord de opțiune.

părți la un acord de opțiune

Alegerea legii aplicabile Părțile contractante pot să aleagă legea de reglementare. Aceasta poate fi aplicată numai unei părți a contractului sau întregului contract. Legea aplicabilă poate fi schimbată în orice moment, cu condiția ca toate părțile să fie de acord.

părți la un acord de opțiune

Legea aplicabilă în absența unei alegeri În cazul în care părțile nu au ales legea aplicabilă, tipul de contract determină normele: Pentru contractele de vânzare-cumpărare de bunuri, prestări servicii, franciză sau distribuție se aplică legea țării în care își are reședința vânzătorul, prestatorul de servicii sau beneficiarul francizei.

Pentru contractele privind bunurile imobile se aplică legea țării în care se află proprietățile respective, cu excepția cazurilor de locațiune temporară și privată maximum șase luni consecutive.

Gaşca Zurli - Rem Pom Pi

În asemenea cazuri, legea aplicabilă este legea țării în care își are reședința proprietarul. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri la licitație se aplică legea țării în care are loc licitația. Dacă unui contract nu i se aplică niciuna dintre normele de mai sus sau i se aplică mai multe dintre ele, legea aplicabilă se determină în funcție de țara în care își are reședința partea care execută componenta principală a contractului.

părți la un acord de opțiune

Dacă însă contractul este legat mai strâns de o altă țară decât cea prevăzută de aceste norme, se va aplica legea țării respective. La fel se procedează și în cazul în care nu se poate determina legea aplicabilă. Contracte specifice Pentru anumite tipuri de contracte, regulamentul stabilește și opțiunile privind alegerea legii aplicabile și determină alegerea aplicabilă în lipsa unei alegeri.

părți la un acord de opțiune

Regulamentul se aplică în cazul contractelor încheiate ulterior datei de 17 decembrie