Vă mulțumim pentru feedback!

Cum să eliminați un certificat dintr- un simbol, Adăugarea, copierea sau ștergerea unei casete text - Asistență Office

Conturi ale părții și conturi naționale 1    Fiecare registru conține următoarele conturi ale părții: a cel puțin un cont de depozit al părții; b un cont de anulare pentru perioada și unul pentru fiecare perioadă ulterioară; c un cont de retragere pentru perioada și unul pentru fiecare perioadă ulterioară; d un cont de depozit de AAU al ETS pentru perioada și unul pentru fiecare perioadă ulterioară.

bitkoino kursas siandien

Unitățile Kyoto deținute în conturile de anulare și de retragere nu pot fi transferate în niciun alt cont din același registru sau din alte registre. Cu excepția procesului de anulare a tranzacției, certificatele deținute în conturile naționale de eliminare de certificate nu pot fi transferate în niciun alt cont din același registru sau din alte registre. AAU cum să eliminați un certificat dintr- un simbol în contul de depozit de AAU al ETS nu pot fi transferate către orice cont de depozit al operatorului sau cont de depozit personal din cadrul aceluiași registru sau din alte registre.

TOTUL despre CATALIZATOR

Cu excepția procesului de anulare a tranzacției, de compensare a transferurilor de certificate cu AAU și de adăugare de AAU la certificatele din rezervă, AAU deținute în contul de depozit de AAU al ETS nu pot fi transferate către niciun cont de depozit al părții din același registru sau din alte registre înainte de finalizarea ultimei compensări din cadrul perioadei de comercializare atribuite. Articolul 11 Conturi speciale din registrul comunitar 1    În plus față de conturile care urmează să fie create în conformitate cu articolul 10, registrul comunitar conține următoarele conturi: a un cont central de compensare ETS pentru perioada și unul pentru fiecare perioadă ulterioară; b un cont unic de depozit de AAU în cadrul ETS pentru registrele vizate de capitolul VI pentru toate registrele vizate de capitolul VI pentru perioada și unul pentru fiecare perioadă ulterioară.

Informații despre eliminare și reciclare pentru iPhone

Articolul 12 Crearea conturilor părții și a conturilor naționale 1    Organismul competent din fiecare stat membru și Comisia prezintă administratorului de registru în cauză o cerere de creare, în registrul lor, a conturilor părții și a conturilor naționale. Administratorul registrului poate solicita informații suplimentare de la solicitant, cu condiția ca astfel de cereri să fie rezonabile.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări, administratorul registrului actualizează informațiile în cauză prin intermediul procesului de actualizare a contului. Articolul 13 Închiderea conturilor părții și a conturilor naționale În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei cereri de închidere a unui cont de depozit al părții sau a unui cont național din registrul său, prezentată de organismul competent al unui stat membru, administratorul de registru închide contul prin intermediul procesului de închidere a contului.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei cereri de închidere a unui cont de depozit al părții sau a unui cont de depozit național din registrul comunitar, prezentată de organismul competent al Comisiei, administratorul central închide contul prin intermediul procesului de închidere a contului.

instruire profesională în tranzacționare

Articolul 14 Conturi de depozit ale operatorilor și conturi de depozit personale 1    Fiecare registru al unui stat membru conține, pentru fiecare instalație, un cont de depozit al operatorului creat în conformitate cu articolul 15 și cel puțin un cont de depozit personal creat în conformitate cu articolul 17 pentru fiecare persoană care face o solicitare în acest sens.

Administratorii de registru informează administratorul central despre tipul de unități Kyoto pe care le pot conține conturile de depozit ale operatorilor și conturile de depozit personale create în registrele lor.

Articolul 15 Crearea conturilor de depozit ale operatorilor 1    În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a fiecărei autorizații privind emisiile de gaze cu efect de seră eliberate operatorului unei instalații pentru care nu s-a acordat anterior o astfel de autorizație sau de la activarea legăturii de comunicare dintre registru și CITL, dacă această dată este ulterioară, autoritatea competentă sau, în cazul în care autoritatea competentă impune acest lucru, operatorul îi furnizează administratorului de registru al statului membru informațiile prevăzute în anexa III.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări, administratorul registrului actualizează datele despre operator prin intermediul procesului de actualizare a contului.

Într-un mesaj de e-mail, pe fila Inserare, în grupul Text, faceți clic pe Casetă text, apoi pe Desenare casetă text. Faceți clic în mesajul de e-mail, apoi glisați pentru a trasa caseta text la dimensiunea dorită. Pentru a adăuga text într-o casetă text, faceți clic în interiorul casetei, apoi tastați sau lipiți textul. Note: Pentru a formata textul din caseta text, utilizați opțiunile de formatare din grupul Font din fila Formatare text.

Articolul 16 Închiderea conturilor de depozit ale operatorilor 1    Autoritatea competentă adresează o notificare administratorului registrului, în termen de 10 zile lucrătoare, cu privire la revocarea sau restituirea unei autorizații privind emisiile de gaze cu efect de seră aplicabile unei instalații care, în consecință, nu mai este acoperită de o astfel de autorizație.

Fără a aduce atingere alineatului 2administratorul registrului închide toate conturile de depozit ale operatorului vizate de revocarea sau restituirea menționate anterior prin intermediul cum să eliminați un certificat dintr- un simbol de închidere a contului, între datele de 1 mai și 30 iunie ale anului următor revocării sau restituirii, dacă valoarea care indică starea de conformitate a instalației în cauză pentru anul precedent este mai mare sau egală cu zero.

trading gratuit forex

Dacă valoarea menționată este mai mică decât zero, administratorul registrului închide contul în cauză în ziua lucrătoare următoare datei la care valoarea menționată devine mai mare sau egală cu zero sau în ziua lucrătoare următoare datei la care autoritatea competentă îi indică administratorului registrului să închidă contul deoarece nu există nicio perspectivă rezonabilă ca operatorul instalației să restituie alte certificate.

În cazul faceți o mulțime de modalități de bani care operatorul nu răspunde solicitării administratorului registrului în termen de 60 de zile calendaristice, administratorul registrului transferă certificatele în contul național de depozit de certificate, iar unitățile Kyoto într-un cont de depozit al părții.

Adăugarea, copierea sau ștergerea unei casete text

Articolul 17 Crearea conturilor de depozit personale 1    Cererea de creare a unui cont de depozit personal se prezintă administratorului registrului statului membru în cauză.

Solicitantul îi furnizează administratorului registrului informațiile care pot fi solicitate în mod rezonabil de către acesta din urmă.

broker opțiune binar paypal

Aceste informații includ informațiile stabilite în anexa I. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări, administratorul registrului actualizează datele despre persoana în cauză prin intermediul procesului de actualizare a contului. Articolul 18 Închiderea conturilor de depozit personale 1    În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei cereri de închidere a unui cont de depozit personal din partea titularului contului în cauză, administratorul registrului închide contul prin intermediul procesului de închidere a contului.

În lipsa unei astfel de cereri din partea titularului contului, administratorul registrului închide contul prin intermediul procesului de închidere a contului.

venituri suplimentare bani

Articolul 19 Reprezentanți autorizați 1    Fiecare titular de cont desemnează cel puțin un reprezentant autorizat pentru fiecare cont de depozit al părții, cont național și cont de depozit personal și cel puțin doi reprezentanți autorizați pentru fiecare cont de depozit al operatorului.

Solicitările de executare a proceselor adresate administratorul registrului prezentate de către un reprezentant autorizat în numele titularului contului. Articolul 20 Administratorul de registru notifică imediat fiecărui titular de cont crearea, actualizarea sau închiderea conturilor acestuia.

  • Pentru aceasta, trebuie să adaugi fişierul certificatului electronic al unui simbol sau card inteligent la comanda pentru crearea unui cont de Agent de Autentificare.
  • Tpu opțiuni binare
  • Certificatul simbolului sau al cardului inteligent trebuie să aibă următoarele proprietăți: Certificatul trebuie să fie conform cu standardul X.
  • Indicator auto retracement fibonacci
  • Informații despre eliminare și reciclare pentru iPhone Programul Apple de reciclare disponibil în unele țări sau regiuni Pentru reciclarea gratuită a dispozitivului dvs.

SECȚIUNEA 2 Articolul 21 Comunicarea informațiilor 1    Fiecare administrator de registru pune la dispoziția destinatarilor menționați în anexa IV informațiile enumerate în anexa în cauză la intervalele indicate în aceeași anexă, în mod transparent și organizat, prin intermediul site-ului web al registrului său. Administratorii de registru nu publică alte informații deținute în registru.

Administratorul central nu publică alte informații deținute în CITL. Nici CITL, nici registrele nu le solicită titularilor de cont să comunice informații tarifare privind certificatele sau unitățile Kyoto.

instruirea opțiunilor binare q opton

Tabelele planurilor naționale de alocare conțin următoarele informații: a numărul total de certificate emise: într-o singură celulă, numărul total de certificate care urmează să fie emise pentru perioada cuprinsă în planul național de alocare; b numărul total de certificate nealocate operatorilor rezervă : într-o singură celulă, numărul total de certificate emise sau cumpărate care sunt puse în rezervă pentru nou-intrați și pentru licitații pentru perioada cuprinsă în planul național de alocare; c anii: în celule individuale, pentru fiecare an cuprins în planul național de alocare, în ordine crescătoare; d codul de identificare a instalației: în celule individuale, în ordine crescătoare.

Articolul 24 Coduri Fiecare registru conține coduri de intrare și coduri de răspuns pentru a asigura interpretarea corectă a informațiilor schimbate în timpul fiecărui proces.

Codurile de intrare și codurile de răspuns corespund celor prevăzute în formatul de schimb de date menționat la articolul 9. Articolul 25 Coduri de identificare a conturilor și identificatori alfanumerici Înainte de a crea un cont, administratorul registrului îi atribuie acestuia un cod unic de identificare a contului și identificatorul alfanumeric specificat de către titularul contului printre informațiile furnizate în temeiul anexelor I și, respectiv, III.

Înainte de a crea un cont, administratorul registrului îi atribuie și titularului contului un cod unic de identificare a titularului de cont.