Încărcat de

Întrebări de testare a pieței de piață

începe să câștigi bani pe internet fără investiții cele mai bune strategii pentru tranzacționarea opțiunilor turbo

Piata financiara. Care sunt pietele componente ale pietei de capital? Operatiunea de transfer de fonduri pe piata de capital se numeste: b investitie financiara c plasament 3.

Investitorul care are capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare pt a-si cum să faci bani programând pe internet acest risc se numeste: c investitor sofisticat 4.

Transferul de fonduri dinspre economia financiara spre economia reala se realizeaza pe: a piata primara de capital 5. Care dintre caracteristicile urmatoare sunt valabile pentru activele monetare?

câștigurile pe internet din dolar opțiunea mt5

Care dintre caracteristicile urmatoare sunt valabile pt activele de capital? Capitalul financiar are in componenta active: b monetare c de capital 8. Activele hibride sunt: b active cu proprietati commune celor monetare si de capital. Sunt emise pe termen scurt si pot fi tranzactionate pe piete reglementate.

Net]Chestionarul – instrument valoros în cercetarea pietei

Pe piata financiara transferal de fonduri dinspre oferta spre cerere se realizeaza prin intermediul: a pietei de capital d pietei resurselor Institutiile bancare: a accepta depozite si dau imprumuturi c deschid conturi pentru clienti d emit active bancare Institutiile financiare care activeaza pe piata de capital: d atrag fondurile investitorilor si le plaseaza pe piete primare emitentilor sau pe piete secundare.

Instrumente bursiere.

cei mai profitabili roboți de tranzacționare modalitate de a câștiga bani în plus

Valorile mobiliare sunt instrumente financiare, si in aceasta categorie sunt incluse: a actiunile b drepturile de preferinta c drepturi de conversie a creantelor in actiuni. Titlurile financiare negociabile pe piata bursiera sau alte piete reglementate se mai numesc si instrumente bursiere si se clasifica in urmatoarele categorii: 1 a titluri primare c titluri sintetice d titluri derivate Titlurile bursiere primare sunt reprezentate de: a actiuni b obligatiuni d titluri de stat Titlurile bursiere derivate sunt reprezentate de: b contracte futures c contracte de optiuni Care dintre urmatoarele piete nu este componenta a pietei de capital?

Care din subdiviziunile pietei de capital faciliteaza numai emisiunea de titluri financiare?

Ce ne recomandă?

Pietele financiare pot fi organizate dupa urmatoarele principii: a principiul bancii uniersale c principiul separatiei pietelor d principiul mixt Rolul primordial al organismului de autoritate al pietei de capital este de a asigura: a protectia investitorilor Rolul autoritatii pietei de capital se refera la: a reglementarea si monitorizarea activitatii institutiilor ce activeaza pe piata b autorizarea si întrebări de testare a pieței de piață functionarii institutiilor ce activeaza pe piata c autorizarea instrumentelor ce se tranzactioneaza pe piata O piata componenta a pietei financiarepoate fi descrisa de urmatoarele elemente: a autoritatea pietei b mecanismul pietei c instrumentele pietei d institutiile pietei Piata de capital eficienta.

Nivelele de eficienta a pietei de capital sunt: a eficienta redusa c eficienta semiputernica d eficienta puternica Eficienta pietei de capital se refera la: b eficienta operationala c eficienta alocarii Categorii de evenimente ce pot influenta pretul valorilor mobiliare: b eveniment important Persoanele ce pot decide asupra pretului pe piata al titlurilor financiare: a persoane afiliate b persoane implicate c persoane care actioneaza in mod concertat Cap.

II : Titluri bursiere.

Titlurile primare sunt: d instrumente financiare ce confera drepturi patrimoniale si asupra veniturilor financiare viitoare ale emitentului Titlurile derivate sunt: a titluri financiare care genereaza drepturi asupra altor active,denumite active suport Activele support pentru titluri derivate pot fi: a întrebări de testare a pieței de piață reale, cum sunt marfurile bursiere b active sintetice c titluri derivate Titlurile sintetice sunt: a titluri financiare de tipul celor derivate cu referire la active suport sintetizate Pt ca actiunile lor sa fie admise la cota unei burse de valori,emitentii trebuie: a sa aiba o anumita vechime b sa fi obtinut de-a lungul anilor rezultate care-i confera credibilitate d sa aiba un numar mare de actionari Actiunile nominale: a sunt inregistrate in conturi c sunt inregistrate in register speciale la bursa sau la societati specializate Actiunile la purtator: b sunt transferabile fara nici o alta formalitate Actiunile ordinare sau comune dau dreptul detinatorului: a sa primeasca annual un dividend variabil aprobat de adunarea generala in functie de rezultatele financiare ale societatii b sa voteze in adunarea generala a actionarilor d sa fie ales in consiliul de administratie Actiunile preferentiale sau privilegiate dau dreptul detinatorului: c sa primeasca annual un dividend fix stabil in prospectul de emisiune Adunarea generala ordinara: a discuta,aproba sau modifica bilantul dupa ascultarea raportului administratorilor b alege administratorii c fixeaza renumeratia administratorilor Adunarea generala extraordinara are loc pentru: a stabilirea fuziunii cu alte societati c reducerea sau majorarea capitalului social d dizolvarea anicipata a societatii Emisiunea primara de actiuni este: c procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pt subscriptie, pt constituirea societatii comerciale pe actiuni Emisiunea de actiuni este: a procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pt subscriptie, realizata pt majorarea capitalului social.

Oferta publica de prelucrare: c tehnica de oferta de a cumpara actiuni adresata tuturor proprietarilor valorilor mobiliare vizate in vederea preluarii majoritatii unei societati comerciale detinuta public. Societatea comerciala detinuta public: a societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica c societate comerciala a carei actiuni au facut obiectul unei oferte publice incheiate cu succes. Drepul de vot poate fi exercitat: a cumulative d proportional O participare la capital care confera cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului: c pozitie de control Investitorii care urmaresc sa detina o pozitie majoritara, sis a intervina in administrarea unei societati comerciale pe actiuni,sunt denumiti: b investitori strategici Daca rata de subscriptie este echivalenta cu o actiune veche pt subscriptia a doua actiuni noi,determinati care este valoarea teoretica a dreptului de preferinta daca diferenta dintre pretul de piata si pretul de subscriptie este de 1,5 de lei.

Teste Grila La Piete Financiare

Dividendul pe actiune este: -nici o varianta corecta Obligatiunile sunt: a titluri primare c instrumente financiare cu venit fix d titluri de credit pe termen mediu si lung. Cuponul obligatiunii este: a dobanda nominala a obligatiunii.

  • În contact cu: Interviu de marketing Cum să vă pregătiți pentru un interviu de marketing?
  • Tutoriale pentru comercianți de opțiuni
  • Câștigurile biplane pe recenzii pe internet
  • Cum te poziționezi în funcție de concurență?
  • Cum se face un Studiu de Piață - Ghidul Expertului (partea 3/3)
  • Teste Grila La Piete Financiare
  • Strategia mea în opțiuni

Care sunt categoriile scalei de risc a emitentului, masurata prin rating? Ratingul poate fi: a de tara b corporatist c bancar d municipal Ratingul poate fi: a pe termen scurt b pe termen lung c intern d extern Definitie: b riscul de neindeplinire a obligatiilor emitentului titlurilor de credit.

III : Analiza fundamentala. Etapele de analiza fundamentala implica de obicei urmatoarele nivele de analiza: a analiza conditiilor sectoului din care face parte firma b analiza firmei c evaluarea actiunii Valoarea in timp a plasamentelor financiare.

Evaluarea actiunilor. Rata de rentabilitate a unei investitii este raportul dintre: a veniturile realizate minus cheltuieli c diferenta dintre pretul initial si cel final adunat cu dobanda sau profitul realizat si pretul initial.

  1. Cum se face un Studiu de Piață? Ghidul Expertului (partea 2/3)
  2. Deana Elena 62 Revista Informatica Economica, nr.
  3. Comision de schimb de opțiuni

Valoarea actuala unei obligatiuni daca celelalte elemente raman constante dar dobanda corespunzatoare a crescut este: b mai mica decat valoarea nominala Valoarea actuala unei obligatiuni daca celelalte elemente raman constante dar dobanda estimate este mai mica decat rata cuponului obligatiunii este: a mai mare decat valoarea nominala Daca randamentul pana la maturitate al unei obligatiuni este mai mare decat rata obligatiunilor similare atunci obligatiunea : b este supraevaluata d trebuie cumparata Daca randamentul pana la maturitate al unei opțiuni binare 10 secunde este mai mic decat rata obligatiunilor similare atunci obligatiunea: a este supraevaluata c trebuie vanduta Daca valoarea intrinseca a unei obligatiuni este mai mica decat pretul ei pe piata atunci obligatiunea: a este supraevaluata c trebuie vanduta Daca valoarea intrinseca a unei obligatiuni este mai recenzii scară opțiune binară decat pretul ei pe piata atunci obligatiunea: b este subevaluata d trebuie cumparata Daca valoarea prezenta neta a unei obligatiuni este pozitiva atunci obligatiunea: b este subevaluata d trebuie cumparata Daca valoarea prezenta neta a unei obligatiuni este negative atunci obligatiunea: a este supraevaluata c trebuie vanduta Cap.

IV : Teoria Moderna de Portofoliu. Markowitz propune un model normative prin care decizia de investitie pe piata de capital este luata fata de doi parametri: 6 a riscul estimat c rentabilitatea estimata Markowitz propune ca masura a riscului in cadrul modelului sau de selectie de portofoliu: c deviatia standard a rentabilitatii d varianta rentabilitatii Cum este considerate distributia de probabilitate întrebări de testare a pieței de piață ratei de rentabilitate in modelul medie-varianta: c normala Coeficientul de variatie ca masura a riscului este: a riscul unitatii de rentabilitate estimate c deviatia standard impartita la rentabilitatea estimata Cu cat este mai mare riscul unui titlu cu atat: a este mai mic pretul lui c este mai mare rentabilitatea estimata Rentabilitatea estimate a unui portofoliu este: c suma ponderata a ratelor de rentabilitate a titlurilor componente Riscul estimat al unui portofoliu este cu atat mai mic cu cat: c covarianta dintre titlurile componente este mai mica d factorul de corelatie este mai apropiat de -1 Divesificarea este un proces prin care: a se constituie portofolii cu un numar sufficient de mare de titluri b se aleg titluri invers corelate c se reduce riscul de portofoliu la o valoare egala cu riscul de piata d se elimina riscul diversicabil Prin diversificare: b se poate reduce riscul specific Setul fezabil este: a multimea de portofolii obtinute pentru o corelatie data Setul de eficienta sau frontiera eficienta in planul întrebări de testare a pieței de piață rentabilitate este: b locul geometric al portofoliilor de risc minim pt aceeasi rentabilitate estimate c locul geometric al portofoliilor cu rata de rentabilitate estimate maxima pt aceeasi varianta Setul de eficienta sau frntiera eficienta in planul risc rentabilitate va avea intotdeauna o forma: d concava Pentru a selectiona un portofoliu optim investitorul trebuie: a sa determine un portofoliu care pentru aceeasi rata de rentabilitate a portofoliului ofera un risc mai mic întrebări de testare a pieței de piață sa determine un portofoliu care pentru acelasi risc sa ofere o rata estimata a rentabilitatii mai mari Modelul CAPM.

opțiunile binare este cea mai bună strategie un robot care câștigă bitcoin

Emisiunea de active financiare cu dobanda fixa este: a un imprumut Pe piata de capital depozitarea este: c investitia in activul fara risc Pe piata de capital activul fara risc are: a rata de rentabilitate estimata egala cu rata pura a dobanzii b deviatia standard egala cu 0 c variatia egala cu 0 d rata de rentabilitate estimata egala cu dobanda fara risc Proportia in portofoliu a activelor fara risc emise este reprezentata de: a un numar negativ