GBPUSD - Xtrade

Instruire independentă în tranzacționare. Centrul tehnologiilor de schimb: recenzii, instruire, muncă - Comercial -

Condițiile menționate sunt stabilite avându-se în vedere modelul de tranzacționare al locului de tranzacționare și sunt cel puțin următoarele: a mecanismele de control pre-tranzacționare în ceea ce privește prețul, volumul și valoarea ordinelor și utilizarea sistemelor și mecanismele de control post-tranzacționare în ceea ce privește activitățile de tranzacționare ale membrilor; b calificările necesare ale personalului care ocupă poziții-cheie în cadrul membrilor; c testele de conformitate tehnică și funcțională; d politica de aplicare a funcționalității de anulare; e prevederile referitoare la posibilitatea ca membrii să ofere clienților proprii acces electronic direct la sistem și condițiile pe care le respectă clienții respectivi în acest caz.

Evaluarea bazată pe riscuri ia în considerare amploarea și impactul potențial al activităților de tranzacționare desfășurate de fiecare membru și perioada care a trecut de la ultima evaluare bazată pe riscuri a membrului respectiv.

Tranzacționarea CFD-urilor pe Bursă

Sancțiunile respective includ suspendarea accesului la locul de tranzacționare și pierderea calității de membru. Pentru a stabili cel mai mare număr de mesaje, sunt luate în considerare următoarele: a date de intrare, inclusiv ordine și modificări sau anulări ale ordinelor; b date de ieșire, inclusiv răspunsul sistemului la datele de intrare, afișarea datelor din registrele de ordine și comunicarea fluxului post-tranzacționare care implică utilizarea independentă a capacității sistemului de tranzacționare.

unde și cum să faci bani buni

În urma evaluării, locurile de tranzacționare informează autoritatea competentă cu privire la măsurile planificate de extindere a capacității și data de aplicare a măsurilor respective. În special, sistemul de tranzacționare este conceput astfel încât să permită, atunci când este necesar, extinderea capacității într-un interval rezonabil de timp.

În special, locurile de tranzacționare aplică limitele mecanismelor de reglare și monitorizează fluxul de concentrare a ordinelor pentru a detecta potențialele efecte negative asupra funcționării ordonate a pieței.

forex arată cărțile

Planul de continuitate a activității cuprinde procedurile și modalitățile de gestionare a incidentelor perturbatoare. În acest scop, decizia locului de tranzacționare de a nu lua în considerare, în planul de continuitate a activității, riscul identificat privind indisponibilitatea sistemului de tranzacționare este documentată corespunzător și aprobată în mod explicit de către organul de conducere al locului de tranzacționare.

Rezultatele activității de testare sunt documentate, stocate și transmise conducerii superioare a locului de instruire independentă în tranzacționare și unităților operaționale implicate în planul de continuitate a activității.

alege cea mai bună opțiune binar