Contract individual de munca pentru munca la domiciliu

Contract de la locul de muncă la domiciliu. Contract de munca cu munca la domiciliu

Conținutul

  tehnologii rapide pentru bani

  Perioada de proba este de Perioada de preaviz: a in cazul preavizului este de Clauza cu privire la formarea profesionala Clauza de neconcurenta Clauza de confidentialitate Salariatul se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului si are, in principal, urmatoarele: a drepturi: 1. Angajatorul are, in principal, urmatoarele: a drepturi: 1.

  Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

  ce îi ajută pe oameni să câștige bani

  Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la acesta, conform dispozitiilor legale.

  Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in 3 trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca

  investiții dovedite pe internet