O.U.G. nr. / – noi măsuri de sprijin - KPMG Romania

Venitul suplimentar la domiciliu nu este internetul

Conținutul

  Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

  venitul suplimentar la domiciliu nu este internetul gata să lucreze și să câștige bani

  În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală a acesteia se împarte în părţi egale între contribuabili, exceptându-se cazul în care aceştia se înţeleg asupra unui alt mod de împărţire a sumei.

  Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute.

  venitul suplimentar la domiciliu nu este internetul cum să faci bani investind 1000 de dolari

  Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului. Suma deducerilor personale admisă pentru calculul impozitului nu poate depăşi de 3 ori deducerea personală de bază şi se acordă în limita venitului realizat.

  În acest caz, venitul net din aceste activităţi nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice şi de bunuri în regim de taxi.

  venitul suplimentar la domiciliu nu este internetul cum puteți câștiga bani fără a investi