52013PC0017

Ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor

Aprovizionarea noastră cu petrol și, prin urmare, mobilitatea noastră depind în mare măsură de regiuni instabile politic care ne sporesc preocupările legate de securitatea aprovizionării. Creșterile bruște ale prețurilor cauzate de speculațiile privind impactul unor întreruperi de aprovizionare cu petrol au costat economia europeană încă 50 de miliarde EUR pe an în ultimii patru ani.

Efectul asupra dependenței de petrol a economiei europene este prea mare pentru a fi neglijat; Uniunea trebuie să ia măsuri pentru a-i pune capăt. O strategie pentru sectorul transporturilor, având drept scop înlocuirea treptată a petrolului cu combustibili alternativi și crearea infrastructurii necesare ar putea genera economii la factura de petrol importat de 4,2 miliarde EUR pe an îneconomii care ar crește la 9,3 miliarde EUR pe an în și cu încă 1 miliard EUR pe an ca urmare a încetinirii tendinței de creștere a prețurilor.

Sprijinul destinat dezvoltării pieței de combustibili alternativi și investițiile în infrastructura aferentă în Europa vor stimula creșterea și o mare varietate de locuri de muncă în UE. De asemenea, adoptarea unor măsuri energice de către Uniune ca pionier în ceea ce privește soluțiile inovatoare privind combustibilii alternativi de exemplu privind bateriile și grupurile propulsoare va crea noi oportunități de piață pentru industria europeană și va stimula competitivitatea Europei pe piața mondială emergentă.

Astfel de combustibili contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obligațiilor Uniunii în materie de calitate a aerului în mediul urban. Vehiculele motorizate cu două roți care utilizează combustibili alternativi diferiți ar putea contribui și ele la atingerea acestor obiective.

Experiență practică la DB Schenker: Ziua Internațională a Lanțului de Aprovizionare pe 27 aprilie

În prezent, dezvoltarea pieței combustibililor alternativi este încă ținută în loc de neajunsuri de ordin tehnologic și comercial, de neacceptarea de către consumatori și de lipsa unei infrastructuri adecvate. Actualele costuri ridicate ale utilizărilor inovatoare de combustibili alternativi sunt, în mare măsură, o consecință a acestor neajunsuri. Inițiative pentru a sprijini combustibilii alternativi în transporturi există atât la nivelul UE, cât și la nivel național, dar trebuie găsită o strategie generală coerentă și stabilă însoțită de un cadru de reglementare propice investițiilor.

Din aceste motive, prezenta comunicare stabilește o strategie cuprinzătoare privind combustibilii alternativi și calea punerii în aplicare a acesteia pentru toate modurile de transport.

Aceasta vizează stabilirea unui cadru de politică pe termen lung menit să ghideze dezvoltarea tehnologică și investițiile în direcția introducerii acestor combustibili și să confere încredere consumatorilor. O propunere legislativă însoțitoare[3] oferă o orientare generală dezvoltării combustibililor alternativi în spațiul european unic al transporturilor.

Statele membre ar avea flexibilitatea de a elabora cadre de politică pentru dezvoltarea pieței de combustibili alternativi în contextul lor național. De asemenea, propunerea stabilește obiective obligatorii pentru crearea infrastructurii necesare, inclusiv specificații tehnice comune.

Comentarios

Pentru punctele de reîncărcare cu energie electrică propunerea prevede o soluție cu un singur conector menită să asigure interoperabilitatea pe teritoriul UE și un grad de siguranță pentru piață. Strategia propusă în prezenta comunicare se bazează pe o colaborare substanțială cu industria de resort, cu autoritățile publice și cu societatea civilă — în cadrul grupului de experți europeni privind carburanții viitorului pentru sectorul transporturilor [4],[5], în cadrul grupului de experți Transport și Mediu[6], CARS 21[7], prin consultarea publică realizată[8] și studiile efectuate[9].

Uniunea a investit mult timp în cercetare și dezvoltare în domeniul combustibililor alternativi.

Propunerea Comisiei privind impozitarea energiei în funcție de emisiile de CO2 și de conținutul energetic[10] sprijină combustibilii alternativi. Legislația UE de limitare a emisiilor de CO2 provenind de la autoturisme și camionete[11] a stimulat industria să dezvolte tehnologii de combustibili alternativi cu emisii reduse de CO2.

Cu toate acestea, inițiativele europene precedente de sprijinire a combustibililor alternativi[12], printre care cota de piață[13] și impozitarea favorabilă[14], au fost preluate inegal și disparat.

Unele exemplu de venit din opțiune membre au adoptat obiective ambițioase privind introducerea combustibililor alternativi și au luat inițiative privind infrastructura[15], înregistrând unele progrese. În alte state membre, discuțiile privind inițiativele au început abia recent, iar progresele sunt lente. Dar există o tendință generală în întreaga Uniune Europeană în favoarea utilizării ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor combustibililor alternativi în sectorul transporturilor.

Diversitatea opțiunilor tehnologice în diferite părți ale Europei a condus însă la o fragmentare a pieței interne, creând frontiere tehnologice care inhibă mobilitatea vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi pe teritoriul european. Pătrunderea pe piață este îngreunată de lipsa infrastructurii și a unor specificații tehnice comune și necesită măsuri strategie specifice suplimentare.

Coordonarea la nivel european este necesară pentru a asigura buna funcționare a pieței interne și introducerea la scară largă a combustibililor alternativi. Un cadru strategic stabil, cu obiective obligatorii de creare a infrastructurii este esențial pentru a atrage investiții private în zona combustibililor alternativi și a dezvoltării infrastructurii, fără a încărca bugetele publice.

O intervenție publică menită să creeze un cadru de reglementare clar ar trebui să garanteze încrederea consumatorilor în primele etape de pătrundere pe piață și să completeze eforturile semnificative deja făcute de statele membre și de industrie. Un complex amplu de combustibili alternativi O strategie coerentă pe termen lung privind combustibilii alternativi trebuie să satisfacă necesitățile energetice ale tuturor modurilor de transport și să fie în concordanță cu Strategia UEinclusiv cu decarbonizarea.

Cu toate acestea, opțiunile disponibile și costul acestora diferă în funcție de modul de transport. Beneficiile utilizării de combustibili alternativi sunt, într-o primă fază, mai mari în zonele urbane unde emisiile poluante constituie un factor de îngrijorare și în sectorul transportului de marfă în care alternativele au atins un nivel suficient de dezvoltare.

Pentru anumite moduri de transport, în special transportul rutier de marfă pe distanțe lungi și transportul aerian, există alternative limitate. Nu există o soluție unică de combustibil pentru viitorul mobilității, trebuie urmărite toate opțiunile principale de combustibili alternativi, lucrează la domiciliu aversa accentul pe nevoile fiecărui mod de transport.

ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor forex ore de program jyvaskyla

Abordarea strategică a Uniunii pentru a răspunde nevoilor pe termen lung ale tuturor modurilor de transport trebuie, prin urmare, să se bazeze pe un complex amplu de combustibili alternativi. În strategie trebuie incluse toate opțiunile, fără a prefera vreun combustibil anume, păstrând astfel neutralitatea tehnologiei.

ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor hermes privește opțiunea de locuință hermes

Ar trebui să se prevadă specificații tehnice comune și disponibilitatea la nivelul UE a tuturor combustibililor alternativi prezentați în tabelul 1. Tabelul 1: Acoperirea modurilor de transport și autonomia principalilor combustibili alternativi Securitatea aprovizionării cu energie în sectorul transporturilor se garantează printr-o mare diversificare a surselor pentru fiecare combustibil alternativ, în special prin utilizarea unor vectori energetici universali cum ar fi energia electrică și hidrogenul, precum și prin legătura strânsă cu surse de energie regenerabile.

GPL gaz petrolier lichefiat GPL gazul petrolier lichefiat este un produs derivat din lanțul de combustibili pe bază de hidrocarburi. Utilizarea acestuia în transporturi crește eficiența resurselor. În prezent, acesta este derivat din țiței și din gaze naturale, iar în viitor posibil și din biomasă. În prezent, gazul gazul natural și GPL este consumat în cantități imense[16] de miliarde de metri cubi în Infrastructura aferentă GPL este bine stabilită, cu aproximativ 28 de locuri de distribuție în UE, dar cu o distribuție inegală între statele membre.

Avantajul lui constă în producerea unor emisii reduse de poluanți, care însă a fost în scădere ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor măsură ce standardele EURO au avansat la limitele de emisie generale mai scăzute.

ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor indicator de opțiuni super binare

Rămâne totuși un avantaj clar, și anume emisiile de particule. GPL ar putea să își mai mărească cota de piață, dar va rămâne probabil o piață de nișă. Toate pot fi injectate în rețeaua de gaze naturale pentru aprovizionarea dintr-o rețea unică. Gazele naturale oferă o perspectivă pe termen lung în materie de securitate a aprovizionării cu energie în sectorul transporturilor și au un mare potențial de a contribui la diversificarea combustibililor destinați transporturilor.

Acestea oferă, de asemenea, beneficii ecologice semnificative, mai ales atunci când sunt amestecate cu biometan și cu condiția reducerii la minimum a emisiilor fugitive. Gazele naturale au, de asemenea, avantajul de a genera emisii scăzute. GNL gaz natural lichefiat Gazul natural sub formă lichefiată GNL cu o înaltă densitate de energie constituie o alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor la motorină pentru activitățile desfășurate pe căi navigabile transporturile, serviciile în larg și pescuitulpentru camioane și transportul feroviar, cu emisii mai mici de CO2 și poluanți și cu o eficiență energetică mai mare.

GNL este potrivit mai ales pentru transporturile rutiere de marfă pe distanțe lungi pentru care alternativele la diesel sunt extrem de limitate. Camioanele ar putea ajunge să întrunească într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor mai stricte în materie de emisii de poluanți prevăzute de viitoarele standarde EURO VI.

Aceste obligații vor fi relevante pentru aproximativ jumătate din cele 10 de nave implicate în prezent în transportul maritim intra-UE. Lipsa unei infrastructuri de alimentare și a unor specificații tehnice comune privind echipamentele de realimentare cu combustibil și reglementările în materie de siguranță pentru buncherare împiedică adoptarea de către piață[20].

Pe de altă parte, GNL în transportul maritim ar putea fi viabil din punct de vedere economic, cu prețuri actuale în UE mult mai scăzute decât pentru păcură și motorină pentru nave cu conținut redus de sulf, iar perspectivele de creștere se înmulțesc în viitor. Dezvoltarea GNL într-un produs de bază la nivel mondial poate îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie în general prin stimularea utilizării gazelor naturale drept combustibil pentru transport.

Utilizarea GNL în transporturi poate crește și valoarea gazelor consumate în alte moduri.

Avioane cu distanțe scurte. Avioane regionale

GNC gaz natural comprimat : Tehnologia aferentă vehiculelor pe bază de gaze naturale este suficient de dezvoltată pentru o comercializare la scară largă, cu aproape 1 milion de vehicule aflate în circulație în Europa și cu circa 3 de stații de distribuție.

Stațiile de realimentare suplimentare ar putea fi ușor alimentate din rețeaua de distribuție a gazelor naturale care există deja în Europa, dacă gazul este de o calitate suficientă pentru vehicule pe bază de GNC. Vehiculele pe bază de GNC au emisii reduse de poluanți și, prin urmare, au câștigat rapid teren în rândul flotelor urbane de autobuze, al camioanelor utilitare și al taxiurilor. Vehiculele optimizate care folosesc exclusiv gaz pot avea o eficiență energetică mai ridicată. Dezvoltarea unei piețe viabile din punct de vedere economic ar putea fi de așteptat cu ajutorul inițiativelor private, deoarece vehicule pe bază de GNC concurează cu vehiculele convenționale la preț și performanță, iar gazele naturale sunt mai ieftine decât benzina și motorina.

Însă este nevoie de o intervenție publică pentru a evita fragmentarea piețelor la nivelul UE și pentru a permite mobilitatea vehiculelor pe bază de GNC pe teritoriul UE. Combustibilii sintetici se pot produce și din deșeuri.

ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor noi bonusuri fără depozit opțiuni binare

Aceștia îmbunătățesc securitatea aprovizionării și reduc emisiile poluante ale vehiculelor actuale. În plus, aceștia promovează tehnologii avansate pentru motoare cu eficiență energetică sporită.

ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor un adevărat site web pentru a face bani pe internet fără investiții

Costurile ridicate limitează însă în prezent adoptarea acestei soluții de către piață. Reîncărcarea flexibilă a bateriilor vehiculelor, la ore la care cererea e slabă sau disponibilitatea mare sprijină integrarea energiei regenerabile în rețeaua electrică.

VE nu emit poluanți și nici zgomot, fiind, prin urmare, cât se poate de potrivite pentru zonele urbane. Tehnologia vehiculelor electrice este suficient de dezvoltată, iar răspândirea VE avansează. Statele membre doresc să aibă în circulație milioane de VE până în Principalele probleme sunt costurile ridicate, densitatea energetică slabă și greutatea ridicată a bateriilor. Aceste impedimente limitează considerabil autonomia vehiculelor.

O reîncărcare normală durează mai multe ore.

ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor rezultatele strategiei de opțiuni

O reîncărcare rapidă, eventual prin inducție, sau schimbul de baterii poate diminua problema. Pentru ca piața VE să ia avânt este esențial să se aducă îmbunătățiri tehnologiei bateriilor. Vehiculele electrice cu două roți au toate atuurile VE și pot face față unei pătrunderi largi pe piață. Lipsa punctelor de reîncărcare și a unei prize comune constituie obstacolul principal în calea pătrunderii pe piață. Acestea ar trebui să fie situate la domiciliu, la locul de muncă și, de asemenea, în spațiile publice.

În prezent, majoritatea statelor membre nu dispun de un număr suficient de puncte de reîncărcare accesibile publicului și nu au anunțat politici de dezvoltare a unei rețele adecvate de instalații de reîncărcare. VE pot fi, de asemenea, utilizate la stocarea energiei electrice și la stabilizarea rețelei și, pentru a permite un sistem flexibil de stabilire a prețului energiei electrice, bazat pe cerere și ofertă, va fi necesară o interacțiune controlată cu rețeaua electrică.

Energia electrică poate reprezenta o sursă de energie curată și pentru transporturile pe apă. În porturile în care calitatea aerului sau limitele de zgomot sunt depășite, se recomandă navelor aflate la dană utilizarea energiei electrice din rețeaua terestră[21]. Aceștia pot contribui la reducerea substanțială a emisiilor globale de CO2 dacă sunt produși în mod sustenabil și nu cauzează modificări indirecte ale utilizării solurilor.

Ei pot furniza energie curată pentru cumpărați bitcoin ieftin modurile de transport. Cu toate acestea, constrângerile de aprovizionare și considerentele de sustenabilitate ar putea limita utilizarea lor. Biocombustibilii pot fi produși dintr-o gamă largă de materii prime prin tehnologii care evoluează în permanență și pot fi utilizați ce este o opțiune de aprovizionare a aeronavelor sau în amestec cu combustibili fosili convenționali.

Printre aceștia se numără bioetanolul, biometanolul și bioalcoolurile superioare, biomotorina esteri metilici ai acizilor grași, FAMEuleiurile vegetale pure, uleiurile vegetale tratate cu hidrogen, dimetil eterul DME și compușii organici.

Biocombustibilii de primă generație au la bază culturi alimentare și grăsimi animale. Aceștia cuprind în principal biomotorina și bioetanolul.