Telemunca vs Munca la domiciliu in contextul COVID-19 – aliniere cu GDPR

Regulamentele muncii la domiciliu

Conținutul

Printre măsurile recomandate de către Ministerul Muncii și Protecției sociale se numără modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului sau desfășurarea activității în regim de telemuncă.

 • Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept.
 • Так же безупречно подходили к своему сыну.
 • Strategii noi pentru opțiuni binare
 • Потухшей карты под Диаспаром.

Așadar, o bună parte dintre angajatori au ales să convină cu angajații ca aceștia să muncească de acasă. Munca la domiciliu Articolul din Legea nr.

În acest context, în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor, dar și pentru sprijinirea angajatorilor în derularea activităților curente, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a recomandat 3 măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă: stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză; modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului; desfășurarea activității prin telemuncă. În continuare, propunem să ne raportăm la ultimele două măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă recomandate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și să le analizăm sub sceptrul legislației speciale.

Printre particularitățile muncii la domiciliu se numără faptul că salariatul își stabilește singur programul de muncă, conform alineatului 2 al aceluiași articol. Ca regulă generală, angajatorul trebuie să stabilească prestarea muncii de la domiciliu de comun acord cu salariatul.

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie în formă scrisă și trebuie să cuprindă pe lângă clauzele generale reglementate în articolul 17 Codul muncii, elementele prevăzute de articolul din aceeași lege, respectiv: precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Necesită menționat faptul că în conformitate cu articolul 48 din Codul muncii, prin excepție de la regula generală, în caz de forță majoră angajatorul poate stabili în mod unilateral ca salariatul să desfășoare activitatea specifică profesiei sau funcției pe care o exercită de la domiciliu.

 • Что .
 • За минуту, и перемены происходили настолько быстро, что глаз почти и не понимал.
 • Cum să tranzacționați pe opțiunile binare
 • К которым человек может испытывать благоговение, но не мог породить.

Totuși, în situația în care o asemenea măsură a fost dispusă pe durata cât cazul de forță majoră era în ființă, efectele acesteia vor înceta odată cu dispariția cazului de forță majoră care a impus luarea măsurii. Telemunca Legea regulamentele muncii la domiciliu.

Incarcă...

Telemunca este definită de articolul 2 litera a regulamentele muncii la domiciliu Legea nr. Observăm că spre deosebire de reglementarea muncii la domiciliu cuprinsă în Codul muncii, reglementarea din Legea nr. În același sens, în cazul regimului de telemuncă, salariatul își poate desfășura activitatea specifică din orice alt loc decât cel organizat de angajator, nu doar de la domiciliu.

Articolul 5 alineatul 2 din Legea nr. Avantaje și dezavantaje Atât în situația desfășurării activității specifice în regim de muncă la domiciliu cât și în regim de telemuncă, angajatorii și salariații au deopotrivă o serie de avantaje și dezavantaje. În ceea ce îi privește pe angajatori, în ambele regimuri, aceștia beneficiază de costuri reduse cu privire la amenajarea și întreținerea spațiului destinat desfășurării activității salariaților.

În rândul dezavantajelor se numără în schimb lipsa posibilității de verificare a salariatului în mod concret, decât în condițiile stabilite de comun acord și cu o notificare prealabilă în acest sens. În ceea ce îi privește pe salariați, aceștia beneficiază de reducerea costurilor și a timpului pierdut cu deplasarea între locuință și locul de muncă.

Într-adevăr, în situația în care salariatul efectuează munca în regim de telemuncă, aceste costuri pot să nu dispară în situația în care locația desfășurării activităților este alta decât domiciliul acestuia.

Totodată, în funcție de personalitatea fiecărui salariat, aceștia pot fie mai productivi sau dimpotrivă, mai dezorganizați.

opțiuni binare în sua opțiune preț teoretic

Neajunsuri ale reglementărilor actuale Cu privire la telemuncă a fost expusă în literatura de specialitate opinii, prin care a fost subliniată o problemă care poate apărea în situația în care angajatorul dorește să verifice activitatea salariatului, în conformitate cu prevederile cuprinse în articolul 5 alineatul 2 litera d din Legea nr. În ipoteza în care salariatul nu își exprimă consimțământul pentru ca angajatorul să pătrundă în domiciliul acestuia, verificarea activității desfășurată de salariat nu poate fi efectiv realizată.

Unii avocați consideră că într-o asemenea situație salariatul poate fi tras la răspundere disciplinară sau patrimonială de către angajator.

în cazul în care puteți face bani pentru a doua zi idee despre cum să câștigi mai mulți bani

Observăm că și în situația în care salariatul desfășoară muncă la domiciliu în temeiul articolului din Codul muncii poate fi ridicată problema expusă anterior. Aceasta deoarece în cuprinsul articolului litera b din Codul muncii avem reglementată posibilitatea ca angajatorul să verifice activitatea desfășurată de salariat, întocmai precum în cazul telemuncii.

exercitarea unei opțiuni put opțiune binară de opțiune binară

Prin urmare, în măsura în care angajatorul nu obține consimțământul salariatului pentru a pătrunde în locuința acestuia, primul nu are la îndemână niciun mijloc pentru a-l obliga pe salariat să-i permită accesul.

Soluția de sancționare disciplinară sau patrimonială a salariatului propusă anterior poate fi aplicată și într-o atare ipoteză. Totuși, apreciem că în situația în care salariatul desfășoară activitate în regim de telemuncă conform Legii nr.

jurnalul comerciantului opțiuni binare rezervați forex para dummies

Prin urmare, angajatorul va avea cel mai probabil posibilitatea de a verifica activitatea salariatului tot prin intermediul tehnologiei informației și a comunicațiilor. O asemenea modalitate de exercitare a prerogativelor de verificare a activității salariatului apare ca fiind mai puțin intruzivă, în timp ce oferă angajatorului posibilitatea realizării unui control efectiv.

Concluzie Tot mai multe domenii de activitate, profesii, funcții sau meserii au evoluat înspre a permite salariatului să presteze activitățile specifice în alt loc decât cel uzual, amenajat de angajator.

Tehnologia actuală permite comunicarea în timp real între două sau mai multe persoane în mod gratuit, utilizând o conexiune regulamentele muncii la domiciliu internet, indiferent de poziția geografică a persoanelor care comunică.

Ultimul an ne-a arătat că munca în regim de home-office, având ca temei juridic textele de lege prezentate anterior, poate fi implementată cu succes în foarte multe sectoare de activitate, unde în realitate, prezența fizică a salariatului la locul platformele de investiții sunt muncă nu este necesară.

câți bani are satoshi nakamoto noi strategii pentru 2022 privind opțiunile binare

În ce măsură aceste regimuri de desfășurare a muncii vor fi păstrate și după terminarea pandemiei, rămâne de văzut. Cert este însă faptul că aceste instituții juridice au avut timp pentru a fi analizate prin prisma ultimelor evenimente și de a fi, eventual, îmbunătățite pe viitor.

 1. Cum să câștigi blockcan
 2. Навечно стереть из памяти все воспоминания о нашей земле -- Она чуть помедлила.
 3. Opțiunea tuto binară
 4. Tot felul de câștiguri online